بسم الله بخشنده مهربان!

جناب سروان اینجا وای همه خانومن

دی جی مرد بود دعوام شد بنده با اونم

جناب سروان بیا بریم اینا درب داغونن

منم مثل شما پابند قانـونم..!


همه جوونای ژاپنی دور هم که میشینن

مثل ما دری وری پشت هم نمیچینن

جوونای ژاپنی کره خر و پیچیدن

با یه فرمول به کلی شهرو پیچ میدن

جوونای ژاپنی شیک و ریز و عاقلن

همه میدونن علم هیپنوتیزم و واردن

جوونای ما تو کار تیپ و ریسک و کاملاً

بیخیال تکنولوژی و سیستم عاملن

جوونای ما سولار

آرایشگاه هم هفته ای دو بار

شب با یه آستین حلقه ای قمار

همگی خمار

بعد بریم شمال

خب حق داری خسته شی شما


جناب سروان اینجا وای همه خانومن

دی جی مرد بود دعوام شد بنده با اونم

جناب سروان بیا بریم اینا درب داغونن

منم مثل شما پابند قانـونم..!


اینجا موزیک زیاد شده شرمنده

گفتیم از دفعه دیگه باندای کوچیک بیاره

آه مگه این موزیک چی داره

آه اصاً حال همسایمون خوب نیست بیچاره

آره، جناب اصاً اینا هل شدن

آب معدنی مسموم بوده خل شدن

اینا لات نیستن الکی قمپزن

جمعه ها کوه با یه قمقمن

جوونای ژاپنی، هی تو کار کارخـونن

یا قهرمان کونگ فو، بیلیارد و پارکورن

جوونای ما تو کار لباس تنگ و چارخونن

میدونم که حق داری

باز تماس، صابخونس...!


جناب سروان اینجا وای همه خانومن

دی جی مرد بود دعوام شد بنده با اونم

جناب سروان بیا بریم اینا درب داغونن

منم مثل شما پابند قانـونم...

نوشته شده توسط محمد ذکائی در ۹۲/۰۶/۰۹ |